Följ oss gärna på Facebook

 

 

 

På gång under 2017:

Lördag 21 januari - Planeringsmöte

Torsdag 16 februari - Beskärning och ympning med Peter

Torsdag 2 mars - Föreläsning med Gerben Tjeerdsma

Tisdag 14 mars - Park information i Stadshuset

Torsdag 23 mars - Årsmöte

Lördag 8 april - Trädgårdsfest Bohusläns Museum

Torsdag 20 april - Ympning av rododendrom med Michael Zvork

Lördag 22 april - Vårarbetsdag i Bergfeltska

Lördag 25 maj - Friluftsgudtjänst i Bergfeltska

Lördag - Söndag 10 - 11 juni - Trädgårdsresa till Österlen

Måndag 12 juni - Våravslutning í Bergfeltska

Söndag 2 juli - Gullmarsfjordens plantskola