Dataskyddspolicy

Kungälvs Trädgårdsförenings dataskyddspolicy

Dina personuppgifter är konfidentiella
Kungälvs Trädgårdsförening hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.

Säker förvaring och hantering av personuppgifter
Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem och därefter så länge som behövs för att kunna styrka mandatfördelningen till fullmäktige, dock högst två år efter avslutat medlemskap.

Personuppgiftsinsamlingens ändamål
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

Namn och adress
Vi behöver ditt namn och adress för att kunna skicka ut medlemstidningen Fläderbladet.

Telefonnummer/Mobilnummer
Vi vill gärna ha ditt telefonnummer/mobilnummer för att kunna ta kontakt med dig om information med kort varsel om ändringar för t.ex. föreningsaktiviteter och evenemang.

E-post
Vi vill gärna ha din-postadress för att kunna maila information och program.

Du har rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister
I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig till kungalvstradg@gmail.com.