Växthusgrupperna

Grupperna träffas varje måndag respektive onsdag kl 18:00 i kommunens växthus ovanför brandstationen i Kungälv.
Adress till växthuset är Enbärsvägen 3.

Växterna som föreningen producerar säljs sedan vid växtmarknader som vi antingen anordnar eller deltar i.

Kontaktpersoner:
Måndagsgruppen: Monica Wallin 070-6659491, mawo@hotmail.se
Torsdagsgruppen: Inez Zackrisson, 073-731936, inez.zackrisson@gmail.com