Bli medlem hos oss

Anmälan om medlemskap görs till Maria, maria.ekenberg@skottanet.se eller till föreningens mailadress kungalvstradg@gmail.com

När Du anmält dig vidarebefordras din anmälan till Riksförbundet Svensk Trädgård och inbetalningskort skickas hem till dig när de registrerat din ansökan.

Medlemskap i Kungälvs Trädgårdsförening innebär också medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård, prenumeration på tidningen Hemträdgården, gratis rådgivning, samt rabatt på föreningens kurser, resor och föredrag ingår i medlemsskapet.

Medlemskapet kostar 310:-/år. För varje ytterligare familjemedlem som vill vara med kostar det bara 60:-.

Skriv ner ditt namn, e-postadress och gärna också adress och telefonuppgifter samt namn på ytterligare familjemedlem som också vill bli medlem hos oss.