Bergfeltska trädgården

Arbetsgruppen träffas varje måndag kl 18:00 i Bergfeltska trädgården.

Trädgården är ursprungligen en privat trädgård och tillhörde en stor tomt med boningshuset på motsatt sida av Västra gatan. Den sista familjen, som ägde trädgården hade familjenamnet Bergfelt, därför kallas den nu för Bergfeltska trädgården.

Redan år 1696 finns den med på stadskartan, som en obebyggd trädgårdstomt. Då Carl von Linné besökte Kungälv 1746 skriver han bl. a. ” På norra sidan utsirad med trädgårdar och kålgårdar”.

Bergfelt köpte egendomen 1899, då fanns redan husen byggda, gissningsvis började de byggas någon gång mellan 1789 och 1838. Bergfelt var mycket trädgårdsintresserad och trädgården var i huvudsak en prydnadsträdgård. Under stora delen av 1900-talet sköttes trädgården av familjen Bergfelt. Så småningom räcker inte krafterna till och trädgården slumrar in. Familjen ville då bygga två hus där istället men eftersom hela Västra Gatan är K-märkt, blev inte det möjligt.

1997 tar Kungälvs kommun över trädgården, dock blev ingen skötsel av den. 2003 blev kommunen tvungen att lägga om hela stödmuren ut mot gatan, eftersom den höll på att rasa.

2006 bedömde Länsstyrelsen Bergfeltska Trädgården som kulturhistorisk värdefull miljö. I och med detta fick Kommunen ekonomiskt bidrag för restaureringen av den övervuxna trädgården. Kommunens arbetslag genomförde ett tungt och slitsamt arbete med att återuppbygga murarna och stentrappan upp till Utsiktsplatsen.

Trädgården är öppen och tillgänglig för allmänheten och har fått sin blomsterprakt åter till stor del genom eldsjälar i Kungälv trädgårdsförening, som vill se att trädgården återfår sin forna glans och sköter om trädgården.

Nu är vi 3 grupper med totalt ca 16 personer i Kungälvs trädgårdsförening som sköter om trädgården. Mycket är gjort men mycket återstår också för att få denna pärla att glänsa.

Bergfeltska trädgården är genom kommunen med i STIV, Svenska trädgårdar i väst.

Följ Facebooksidan för löpande information.

Kontakt:
Inez Zackrisson, inez.zackrisson@gmail.com