Växthusgrupperna

Grupperna träffas varje måndag respektive torsdag kl 18:00 i kommunens växthus ovanför brandstationen i Kungälv.

Växterna som föreningen producerar säljs sedan vid växtmarknader som vi antingen anordnar eller deltar i.

Kontaktpersoner:
Måndagsgruppen: Monica Wallin 0303-12243, mawo@hotmail.se
Torsdagsgruppen: Inez Zackrisson, 073-731936, inez.zackrisson@gmail.com