Tusen trädgårdar

Vinås,
Hermansby 200,
442 73 Kärna.

Trädgården ligger en bit utanför Kärna i jordbrukslandskapet. En trädgård
med intressanta och blommande växter i olika rum samten vattenanläggning.

Lökeberg,
Mossvägen 48,
442 95 Hålta.

I ett sommarstugeområde ligger en trädgård med intressanta växter i klippskrevorna och med en fin utsikt mot Brattön och Rörtången.

OdlarSture,
Dösebacka 390,
44291 Romelanda

Trädgården ligger högst upp på Dösebackaåsen 6 km från Kungälv. En trädgård där glädjen till odlandet är det som gäller.

Jutagården 3,
Vinköl,
Skara.

Ett torp utanför Skara med flera fina trädgårdar i närheten.