Program

2022
Juli
9-10Öppen trädgård hos våra medlemmar. 11:00-15:00, anmälan till epias2002@gmail.com senast 2 juli.Kl. 11:00-15:00
Augusti
13Resa till Skåne och Åke Truedssons trädgård med Trädgårdsälskare i Ale. Sista anmälningsdag är 15 juli.
Kontakta Carina Wallström för anmälan och sedan betalar ni till Bussbolaget. Se mera om detta i programmet för resan.
Telefon: 0303-746628 eller mail till vårt e-post aletradgardalskare@gmail.com
18Besök hos Jonas, Djupedal anmäl till inez.zackrisson@gmail.com senast 15 aug. begränsat antal platser.Kl. 18:00
Eriksdal
25Besök hos Jonas Djupedal anmäl till inez.zackrisson@gmail.com senast 23 augusti begränsat antal platser. Egen bil eller samåkning.Kl. 18:00
Eriksdal
28Besök hos Tommy Ahnby, anmäl till maria.ekenberg@skottanet.se senast 27 augusti
Samåkning eller egen bil.
Kl. 9:00
Samling i Eriksdal
September
3Föreningen 15 år Fest på Kvarnstallet. Anmäl till Pia, epias2002@gmail.com anmälan senast 27 augusti.
17Höstmarknad Försäljning av allt vad ni vill sälja, inte bara medlemmar.Kl. 10:00-14:00
Oktober
27Höstmöte med Dahlia-föreläsning.Kl. 18:30