Program

Mars
4Beskärning och ympning,
aktivitet 0304
Kommunens Växthus,
18:00
29Bergfeltska, första träffenBergfeltska trädgården,
13:00
April
17Arbetsdag i BergfeltskaBergfeltska trädgården,
11:00-14:00