Program

Oktober
3Arbetsdag i Bergfeltska. Avslutas med fika.Bergfeltska,
10:00-14:00
29Årsmöte i Kommunens Växthus.
Ingen föreläsare och inget kaffe. Anmälan till, inez.zackrisson@gmail.com
Kommunens Växthus,
18:30