Bergfeltska trädgården

Arbetsgruppen träffas varje måndag kl 18:00 i Bergfeltska trädgården.

Trädgården är belägen på Västra Gatan i centrala Kungälv.
Bergfeltska trädgården är ursprungligen en privat trädgård som sent 90tal gavs till Kungälvs kommun.
Från 2006 hjälper, då nystartade, Kungälvs trädgårdsförening till med skötseln av trädgården.
Tanken för föreningen är att hålla trädgården i 1920-tals skick gällande miljö och växter.
Bergfeltska trädgården är genom kommunen med i STIV, Svenska trädgårdar i väst.

Följ Facebooksidan för löpande information.

Kontaktpersoner: 
Pia Förde Skjetne, epias2002@gmail
Ingrid Enlund, 0739-024142, ingrid.enlund@telia.com