25 augusti

 

 

 

Gemensam inköpsresa till Gullmarsfjordens Plantskola. Anmälan görs till Maria Ekenberg, maria.ekenberg@skottanet.se, 0703-165281 senast 20 augusti.

 

 

 

 

 

 

 

29 augusti

 

 

Besök till Djupedals Plantskola. Maxantal 15 personer. Anmälan görs till Inez Zackrisson, inez.zackrisson@gmail.com, 0737-031936 senast 25 augusti.

 

 

 

       

 1 september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsresan - Bifondsdag i Bergfeltska trädgården och Strandparken. 

Bergfeltska ligger på Västra Gatan 8 i Kungälv. En gammal trädgård med anor från 1600-talet som aldrig varit bebyggd. Under dagen finns medlemmar på plats och berättar om trädgården. Det kommer också att finnas honung att köpa från Dyröd, Romelanda. Poängpromenad för stora som små samt fika med hembakat.

Strandparken vid Strangatan mellan Fars Hatt och Kexfabriken är en kommunal park som var nominerad till Årets Park 2017. Under dagen kommer kommunens parkarbetare att finnas på plats för att informera om växterna och biodlarföreningen finns på plats för att berätta och visa på hur bisamhällen arbetar.

Syftet med bifondsdagen är att visa på behovet av pollinerande insekter och växter som gynnar dessa.

Det finns möjlighet att lämna ett ekonomiskt bidrag till Bifonden.

Välkommen!

 

11:00 - 16:00 Bergfeltska trädgården/ Strandparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 september

 

 

Föreningen anordnar återigen skördefest med många utställare och kringaktiviteter.

 

10:00 - 14:00 Fästningsholmen, Kungälv

 

 

 

 

 

29 september

 

Frukt- och bärmarknad i Kommunens Växthus.

 

Mer information kommer.

 

 

 

 

 

Oktober

 

Byggnadsvård med Björn Ohlen i samarbete med Musei Vänner.

 

Mer information kommer.

 

 

 

   

15 november

  Föreläsning i Trädgårdsdesign (Timotej Trädgårdar),  

Mer information kommer.