Här finner du styrelseprotokoll, protokoll från höstmöte etc för de senaste 12 månaderna. Önskar ni ta del av tidigare protokoll vänligen ta kontakt med anneliesorensen@yahoo.com.