Kontaktpersoner: 

 

Sonja Dahlberg, 0303-248313, 0705-090976, dahlberg.sonja@telia.com

Ingrid Enlund, 0739-024142, ingrid.enlund@telia.com

Arbetsgruppen träffas varje måndag kl 18:00 i Bergfeltska trädgården.

Trädgården är belägen vid Västra Gatan i centrala Kungälv.